Obvestilo


Za potrebe izgradnje »Pump track« steze je Občina Krško pristopila k izvedbi lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora na območju veljavnega ureditvenega načrta za naselje Videm v Krškem (EUP KRŠ 0216). 

Priloge
Krajevna skupnost mesta Krško
CKŽ 23
8270 Krško
DŠ:31120679


Email: ks.krsko@krsko.si
Web naslov: www.ks-krsko.si

Krajevna skupnost mesta Krško - 2015