JAVNA RAZGRNITEV


Dokumentacije Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za naselje Videm- prizidava zdravstvenega centra ob Kolodvorski ulici in ureditev parkirišč bo na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja in v prostorih KS

od 1.7.2019 do 2.8.2019

Javna obravnava bo 16.7.2019 ob 19. uri v sejni A Občine Krško


Krajevna skupnost mesta Krško
CKŽ 23
8270 Krško
DŠ:31120679


Email: ks.krsko@krsko.si
Web naslov: www.ks-krsko.si

Krajevna skupnost mesta Krško - 2015