Status in pravilniki


Seje sveta

Stran : 0 1 2 3 4 5 

Zapisnik 3. seje

Vabilo za 3. sejo

Zapisnik 2. seje

Vabilo na 2. sejo
Vabilo za 2. sejo z dne 23.2.2015

Vabilo na 1. sejo 2014
Vabilo za sklic seje 1.12.2014

Stran : 0 1 2 3 4 5 
Krajevna skupnost mesta Krško
CKŽ 23
8270 Krško
DŠ:31120679


Email: ks.krsko@krsko.si
Web naslov: www.ks-krsko.si

Krajevna skupnost mesta Krško - 2015